Kort fortalt dækker Byg Garantiordningen følgende:

 

Byg Garantiordning dækker arbejder, der er udført for private kunder på deres private bolig:

  • én- eller to-famileboliger
  • forbrugerens egen ejerlejlighed eller andelsbolig
  • sommerhuse
  • privatbolig i forbindelse med blandet bolig og erhverv, herunder stuehuse til landbrug
  • lejeboliger - hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv.

 

Byg Garantiordning dækker følgende arbejder:

  • Byg Garantiordning dækker tab som følge af håndværksmæssige mangler ved arbejder, der er udført på forbrugerens private bolig, når arbejdet er aftalt med et medlem af Dansk Byggeri.
  • Byg Garantiordning dækker mangler ved DVC-mærkede vinduer og yderdøre, som er fremstillet af Dansk Byggeris medlemmer.
  • Byg Garantiordning dækker tækkearbejder, hvis virksomheden er medlem af Dansk Tækkemandslaug, når aftalen bliver indgået.
  • Byg Garantiordning dækker tagmalerarbejder, hvis virksomheden er medlem af Dansk Byggeri Tagmalerforening, når aftalen bliver indgået.

Link til anden relevant information om Byg Garanti

 

Sådan anmeldes en sag


 

 

 

Link til Dansk Byggeri

 

 

V.B. Byggeindustri A/S • Vrålyngen 4 • 3540 Lynge • Tlf: 48 19 21 00 • E-mail: vbb@vbb.dk