Børneinstitutionen Myretuen – 3450 Allerød

Ved tilbygningen udvides bygningen med to grupperum, en garderobe, to toilet/puslerum samt et personaletoilet. Hertil kommer udvendige belægninger og adgangstrapper m.m.

 

Beskrivelse:

Ved tilbygning til børneinstitutionen Myretuen i Allerød har V.B. Byggeindustri udførti følgende i fageentreprise:

  • Fundaments-, kloak- og terrænarbejder
  • Tømrer- og snedkerarbejder
  • Malerarbejder

Entrepriseform:

Fagentreprise

Bygherre:

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Byggeperiode:

2010 til august 2011

Rådgiver:

NIRAS


Myretuen før opstart

 

Myretuen før opstart

 

V.B. Byggeindustri A/S • Vrålyngen 4 • 3540 Lynge • Tlf: 48 19 21 00 • E-mail: vbb@vbb.dk