Maglebjergskolen i Lynge

SPECIALSKOLE FOR FYSISK- OG PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE

 

Renovering af tagkonstruktion og lofter

 

Beskrivelse:

 

På Maglebjergskolen har V.B. Byggeindustri i hovedentreprise udført følgende:
  • Renovering af tagkonstruktion for råd og skimmelsvamp
  • Renovering af ovenlyskonstruktion over atriumgårde.
  • Tætning af utæt damspærre.
  • Etablering af brandskel, samt brandsikring af tag og lofter
  • Maling af lofter
  • Etablering af ny tagdækning

Entrepriseform:

Hovedentreprise

 

Bygherre:

Allerød Kommune

 

Byggeperiode:

Juni 2010 - Oktober 2010

 

Rådgiver:

Bygge- og Miljøteknik A/S

 


 

V.B. Byggeindustri A/S • Vrålyngen 4 • 3540 Lynge • Tlf: 48 19 21 00 • E-mail: vbb@vbb.dk