Blovstrød Svømmehal

 

Beskrivelse:

 

Ved renovering af Blovstrød Svømmehal stod V.B. Byggeindustri for bygningsentreprisen, hvor vi har udført følgende i hovedentreprise:
 • Renovering af teknikkælder.
 • Opførelse af tilbygning for nyt ventilations- og vandbehandlingsanlæg.
 • Nedrivning af eksisterende vinduesfacade ved bassinrum.
 • Etablering af ny vinduesfacade i glas-/alu ved bassinrum.
 • Renovering af murede gavle i bassinrum.
 • Nedrivning af eksisterende betonrampe.
 • Etablering af ny adgangsrampe ved ny vinduesfacade.
 • Nedrivning af 3 meter vippe.
 • Reparation af gulvfliser samt reparation af flisearealer i svømmebassin.
 • Etablering af ny faskine for tagvand.
 • Terræn og belægningsarbejder.

Entrepriseform:

Hovedentreprise

 

Bygherre:

Allerød Kommune

 

Byggeperiode:

Juni 2012 - Oktober 2012

 

Rådgiver:

Mangor & Nagel

 


Opstart på arbejdet:

 

 

 

"FØR" igangsættelse af arbejdet

 

 

"EFTER"

 

 

 

 

Flere "EFTER" billeder

 

 

V.B. Byggeindustri A/S • Vrålyngen 4 • 3540 Lynge • Tlf: 48 19 21 00 • E-mail: vbb@vbb.dk